Zonlicht is heerlijk


Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho) therapie (SBLP) en Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). De SBLP bundelt professionele therapeuten op het gebied van de lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie. Uitsluitend therapeuten die aan hoge eisen voldoen op het gebied van opleiding, nascholing, praktijkvoering en ervaring worden ingeschreven als lid van de beroepsorganisatie.

De beroepsorganisatie kent een klachtenregeling. Vraag zo nodig om meer informatie bij mij of bij het secretariaat van de SBLP. Wanneer de klachtenregeling niet (meer) volstaat, kan een beroep gedaan worden op het tuchtrecht NIBIG. De per 1 januari 2017 wettelijke verplichte Wkkgz registratie loopt via de stichting solidariteitsfonds bij het NIBIG.

Mijn AGB-code voor de praktijk is 90-56020
Mijn AGB-code van zorgverlener is 90-047428